Logga in

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Styrelsen i Hallands kulturgarnsförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer inom föreningens verksamhet.

Hallands kulturgarnsförening (nedan föreningen) kan komma att behandla dina personuppgifter såsom, namn, adress, e-post och telefonnummer i syfte att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig, administrera ditt medlemskap och informera om vår verksamhet.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Medlemmars personuppgifter kommer vi att spara i ett medlemsregister. Föreningen kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners såsom Studiefrämjandet när vi anordnar kurser eller andra aktiviteter. För uppgifterna vi lämnar till Studiefrämjandet gäller att Statistiska Centralbyrån och Folkbildningsrådet i enlighet med dataskyddsförordningen får ta del av ditt personnummer som ett underlag för uppföljning, statsbidragsfördelning och statistik. Föreningen kommer inte att överföra personuppgifter till tredjeland.

Föreningen vill också föra en medlemslista som vi lämnar ut till våra medlemmar. Av denna kommer namn, adress och kontaktuppgifter framgå. Varje medlem kan göra ett mailutskick till alla övriga, men använd då bcc (blindkopia) i adressfältet. I fall du inte önskar vara med i listan kan du när som helst meddela föreningen detta så raderar vi dina uppgifter.

Du har rätt att få tillgång till, rätta och radera de personuppgifter uppgifter som föreningen behandlar om dig. Personuppgifterna lagras tills de inte längre är aktuella i föreningens verksamhet. Om du är missnöjd med hur föreningen behandlar dina personuppgifter kan du anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@kulturgarn.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.